traditionell kinesisk medicin

urgammal österländsk läkekonst

Traditionell Kinesisk Medicin TKM/TCM innefattar huvudsakligen farmakologi/örtmedicin, akupunktur, Qi Gong, Tai Ji och kinesisk massage Tui Na.

TCM/TKM är resultatet av tusentals läkares erfarenheter under tusentals år. Den Kinesiska Medicinen har rötter som går 4000-6000 år tillbaka i tiden. De första "nålarna" som användes var gjorda av sten och ben, och senare keramikskärvor och bambu.
Örtmedicin utgör en stor del av TCM. Tusen år gamla böcker beskriver hur olika örter påverkar de inre organen och dess tillhörande energikanaler. I flera tusen år har TCM varit förstahandsvalet vid behandling av sjukdomar, smärtor, funktionella störningar och diverse åkommor för en fjärdedel av jordens befolkning. Idag används TCM paralellt med västerländsk medicin. TCM är lika logisk som västerländsk medicin men bygger på en annan verklighetsuppfattning. Den Traditionella Kinesiska Medicinen har genom årtusendena fortsatt att använda samma grundbegrepp.

Sättet att se på människokroppen, psyket inkluderat, skiljer sig från den västerländska medicinens.
Den kinesiska medicinen bygger på det holistiska synsättet, vilket betyder att man ser allt som en helhet. Allt påverkar allt. Människans kropp och själ är en enhet och spereras inte. Varje del av människan betraktas som en del av samma helhet som binds samman i ett energisystem.

obs! SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD

grundläggande begrepp

Man behandlar inte ett isolerat symptom utan tänker utifrån begreppet Biao Ben som kan översättas till gren och rot. Grenen är symptomen och roten själva orsaken till problemet. Det är en betydande skillnad mellan västerländsk medicin som ofta lägger fokus på att medicinera symptomet, men missar den grundläggande orsaken.

Qi eller Livsenergi är ett grundläggande begrepp i TCM. Utan Qi, inget liv. Qi genomsyrar allt i universum, så även i oss, våra kroppar och meridianer. Många olika komponenter skapar obalanser och påverkar oss negativt. Det kan handla om det vi stoppar i oss, droger, miljön vi vistas i, klimat, inaktivitet/överaktivitet, arv och känslomässiga aspekter inte minst.

Yin och Yang, det kanse mest välkända begreppet. Den talande svart-vita symbolen känner de flesta igen men vad betyder den egentligen?
I tecknet för Yin ingår teckenkomponenterna för kulle och måne, alltså den månbelysta delen av kullen. I tecknet för Yang finns komponenterna för kulle och sol, vilket innebär den solbelysta sidan av kullen. Det finns inget som bara är Yang eller bara Yin, det symbolisrar den lilla pricken eller fröet i sitt respektive svarta/vita fält. De är inte statiska utan rörliga dvs att när Yin nått en viss gräns , övergår Yin till Yang och när Yang nått en viss gräns övergår Yang till Yin.
Yin och Yang är varandras motpoler men de är samtidigt kompletterande krafter som inte kan existera utan varandra. De är relativa och båda behövs för att definiera varandra. Yin är en metafor för det kvinnliga och Yang för det manliga men det finns inga värderingar kopplade till Yin respektive Yang. Yin omfattar t.ex. Kvinna, måne, jord,mörker, kyla, fukt, och vila. Yang står för man, sol, himmel, värme, ljus, torka, rörelse. Yin och Yang är symboler som speglar tillvarons olika aspekter.
I kroppen representeras Yin av det inre, substansiella och kalla, medan Yang står för det flyktiga, varma och för kroppsytan. För att kunna ställa rätt Kinesiska diagnos är det viktigt att skilja på om obalanser är av Yin eller Yangkaraktär.

De fem elementen

Dao (Tao) och kan översättas med vägen. Dao är ett viktigt begrepp i kinesisk filosofi och framför allt i daoismen. I kinesisk medicin står Dao för att leva i balans med världsaltet. Att finna och följa sin inre väg är av stor vikt för att vi ska må bra.